Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Kırpart | Medya Merkezi

Vinç Operatörü Mesleki Yeterli

28 Eylül 2021


Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Vinç operatörü çalıştıran kurumlarda, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla bu konuda eğitim verilir.

Kırpart’ta bu yetkinliğe sahip olması gereken çalışanlarımıza, Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik Eğitimi verildi.