VDA 2 PPF Eğitimi ile Bilgilerimizi Tazeledik
Kırpart | Medya Merkezi

VDA 2 PPF Eğitimi ile Bilgiler

02 Şubat 2021


VDA 2 PPF Eğitimi ile Bilgilerimizi Tazeledik

VDA 2 PPF; Otomotiv sektörü içerisinde ürün devreye alma proseslerinin ve spesifik olarak Alman OEM yaklaşımlarının ele alınması ve öğrenilmesidir.

VDA 2;. Nisan ayında güncellenen eğitimde üretim süreci ve onay prosedürü açıklanmaktadır. Ürün sahaya sürülmeden önce, seri şartlar altındaki süreçlerin ve ürün uygunluklarının kalite yeterlilikleri dokümanlar, kayıtlar ve numuneler ile ispatlanabilmektedir. Artık sunum seviyeleri olmadığı için, müşteri ve organizasyon arasındaki sorumluluklar mutabakat toplantıları ile belirlenmek zorundadır. Yazılım da önemli bir ürün olup aynı zamanda fonksiyonları da etkilemesi nedeniyle VDA 2 PPF kapsamına alınmıştır.

PPF kapsamındaki eğitim çeriği katılımcılara bir kaç adımda aktarıldı. Bu içeriklerin konu başlıkları; Yasal gereklilikler hakkında genel bilgilendirme, Organizasyon içerisindeki ürün ve üretim süreci onaylarının verilmesi, Ürün oluşum süreci dahil PPF Prosedürünün planlanması ve mutabakatların sağlanması, PPF prosedürünün tetikleme matrisi, Ürün veyahut ürünün bir parçası olarak yazılım için PPF prosedürü olarak sıralandı. Bir çok PPF prosedürü uygulamasına yönelik uygulamalı örnekler üzerinden geçildi.