İstatistiksel Proses Kontrol Metodu Eğitimi Uygulamalı Olarak Tamamlandı
Kırpart | Medya Merkezi

İstatistiksel Proses Kontrol M

15 Şubat 2021


İstatistiksel Proses Kontrol Metodu Eğitimi Uygulamalı Olarak Tamamlandı

SPC; İstatistiksel Proses Kontrol Metodu, müşterilerimiz tarafınızdan kritik karakteristik olarak belirtilen ölçülerin ve diğer kritik ölçülerin proseste yakından takip edilerek kontrol altına alınmasını sağlamaktadır.

Eğitim ile proses tasarımı kapsamında faydalanılan ve proses kontrol amacıyla kullanılan istatistiksel teknikler konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu yöntemle ilgili tanım ve uygulamaları, pratik ve kuruma özel örnekler ve uygulamalar yardımıyla somutlaştırılması hedeflendi.

Eğitimin konu başlıkları; SPC Terminolojisinin Anlaşılması,Temel İstatistik Bilgisi,SPC Kavramlarını Öğrenme ve Yorumlayabilme,SPC Uygulayabilme, Önleme ve Proses Geliştirme, Normal Dağılım ve Normallik Testleri, Değişkenler ve Niteliksel Veriler için Kontrol Kartları, Stoplight Kontrol Kartları, Proses Yeterlilik ve Performans Hesaplarıydi. Bu teorik bilgilerden sonra örnekler ve uygulamalarla katılımcıların bilgileri pekiştirildi.