Bilgi Güvenliği Politikası
Anasayfa  /  Kırpart  /  Politikalarımız  /  Bilgi Güvenliği Politikası
Kalite Politikası | Çevre Politikası | Bilgi Güvenliği Politikası
Bilgi Güvenliği Politikası

 

Bilgi Güvenliği Politikası

KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş. kurumsal ve kişisel bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul eder. Bu nedenle bilgi ve destek iş sistemlerimiz işimiz açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde korunmaları gerekir.

Bilgi Güvenliği’nin ve bu politikanın amacı, KIRPART’a ait bilgilerin yetkili kişilerde kalmasının; KIRPART’a ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır.

Konumları veya görevleri ne olursa olsun tüm KIRPART personeli, Çalışan El Kitabı’nda ve İş Sözleşmelerinde değinilen gizli bilgilerin korunması ilkelerine uymak zorundadır. KIRPART bilgilerine erişimi olan üçüncü taraf paydaşlar ile bunların bağlı destek personellerinin, Bilgi Güvenliği politikasının genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

Tüm çalışanlardan, özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesi beklenir.

  • KIRPART’a ait bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğinin ve kontrolünün sağlanması,
  • KIRPART, kendisine ait bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlanması,
  • Bilgi güvenliği standartlarının kapsamının, içeriğinin ve uygulamasının, KIRPART’un yüz yüze olduğu risk düzeyini ele almaya yeterli olmasının ve yasal, yönetmelik, politika ve en iyi uygulama gereklerine uyulmasının sağlanması.


KIRAÇA Bilgi Sistemleri Direktörlüğü, Bilgi Sistemleri faaliyetlerini tarifleyen politika ve prosedürlerin işlevsel olarak sahibidir ve bunların KIRPART bünyesinde uygulanmasından sorumludur.

Her birimin yöneticisi, Bilgi Güvenliği Politikası’na uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur.

Bilgi güvenliği politikası ilkeleri, Çalışan El Kitabı’ na paralel uygulanır. Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri aynı zamanda etik kural ihlalidir ve disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine kadar gidebilecek disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgilerimizin ve itibarımızın sürekli olarak korunması ve iş başarımızın devamlılığının sağlanması adına önem arzetmektedir.

Yaklaşan etkinliklerimizi bu alandan takip edebilirsiniz. Sizleri de etkinliklerimize bekliyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

01

2020 de yapılacak fuarların ertelenmesi nedeniyle Ekim 2021'de İZB'de sizinle buluşmak üzere...

06 Temmuz 2020