Kırpart | Politikalarımız
Anasayfa  /  Kırpart  /  Politikalarımız
Çevre Politikası

 

Çevre Politikası

Nihai hedefimiz olan, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

  • Gelecek nesiller adına faaliyetlerimizde çevre ve doğal yaşamı korumayı,
  • Ürünlerimizin tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve bertaraf aşamalarında çevre boyutlarını belirlemek, etkilerini değerlendirmek suretiyle olumsuz sonuçları en aza indirecek metodları uygulamayı,
  • Çevre risklerini azaltmak için olası risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
  • Su kalitesi ve tüketimi dahil tüm kaynaklarımızı etkin ve gerektiği kadar kullanarak tasarruf sağlamayı ve bu yolda gerekli kaynakları tahsis ederken enerji verimliliğinin artırılması için hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi,
  • Gelişmiş teknolojileri kullanarak kirliliğe neden olan faktörleri azaltmayı ve atıklarımızı en az seviyeye indirerek geri dönüşüm yapmayı,
  • Sürdürülebilir kaynakları kullanmayı, iklim değişikliğinin azaltılması ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması adına sürekli iyileştirme çalışmalarında bulunmayı,
  • Çevre bilincini geliştirmek üzere tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalar yapmayı,
  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı,

İş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve topluma taahhüt ediyoruz.

Yaklaşan etkinliklerimizi bu alandan takip edebilirsiniz. Sizleri de etkinliklerimize bekliyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

01

2020 de yapılacak fuarların ertelenmesi nedeniyle Ekim 2021'de İZB'de sizinle buluşmak üzere...

06 Temmuz 2020