Laboratuvarlar

Kırpart bünyesinde 3 laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlar tamamı üretim ve kontrole yönelik, gerekli tüm ekipmanları içerir.

 • Giriş Kalite Kontrol Laboratuvarı
 • Döküm Proses Kalite Laboratuvarı
 • Üretim Proses Kalite Laboratuvarı

Giriş Kalite Kontrol Laboratuvarı
Kırpart’ın üretim proseslerinde kullanılmak üzere tedarikçilerden sağlanan hammadde, parça ve malzemelerin belirlenmiş spesifikasyonlara uygunluğunun boyutsal, kimyasal ve fiziksel analiz yöntemleriyle kontrolünün yapıldığı birimdir.
Aşağıdaki ölçüm ekipmanları kullanılmaktadır.

 • 3 Boyutlu ölçüm cihazı
 • Yay yükü ölçme cihazı
 • Sertlik Cihazı
 • Profil Projeksiyon Cihazı
 • Kauçuk malzemelerin çekme ve uzama mukavemet testleri.
 • Metal ve Kauçuk Sertlik ölçme cihazı
 • Metalografi için numune hazırlama cihazları
 • Mikroskoplar
 • Yüzey pürüzlülük cihazı
 • Kaplama kalınlığı ölçüm cihazı
 • Diğer boyutsal ölçüm ekipmanları.

Döküm Proses Kalite Laboratuvarı
Ergitme sonrası elde edilen alaşımın üretime uygunluğunun belirlenmesi ve döküm operasyonu içerisinde belirlenmiş periyodik kontrollerinin yapılarak üretimin kontrol altında devam etmesini sağlar.
Aşağıdaki ölçüm ekipmanları kullanılmaktadır.

 • Spektrometre
 • 3 Boyutlu ölçüm cihazı
 • X-Ray cihazı
 • Yoğunluk Ölçüm Cihazı
 • Diğer boyutsal ölçüm ekipmanları

Üretim Proses Kalite Laboratuvarı
Talaşlı imalatta üretimin başlaması ve ilk onayın verilmesi ve belirlenmiş periyodik kontrollerin laboratuvar ölçümlerini yaparak üretimin kontrol altında devam etmesini sağlar.
Aşağıdaki ölçüm ekipmanları kullanılmaktadır.

 • 3 Boyutlu ölçüm cihazı
 • Form ve Silindiriklik ölçüm cihazı
 • Yüzey tarama, ölçüm cihazı
 • Yüzey pürüzlülük cihazı
 • Özel yüksek hassasiyetli ring mastarlar

Diğer boyutsal ölçüm ekipmanları