Genel Müdürün Mesajı

Değerli İş Ortaklarımız ve Kırpart Çalışanları,

Ülkemizin ihracatta lider sektörü olan otomotiv sektöründe, yan sanayi çok önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş üretim teknolojimiz, genç ve nitelikli insan gücümüz, coğrafik konumumuz ve maliyet avantajlarımız global ölçekte Türkiye'yi önemli bir konuma getirmiştir. Ancak gelinen bu noktadan sektörümüzü daha ileriye taşımamız ve daha fazla katma değer yaratmamızın yolu Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarından geçmektedir. Kurumsallaşmak, markalaşmak ve bu kültürü kendi yan sanayimize benimsetmekte de bir o kadar önemlidir.

Bu bilinçle Kırpart, 45 yıllık sanayicilik tecrübesini modern üretim teknolojileri ve Ar-Ge çalışmaları ile birleştirerek Türk otomotiv yan sanayisini uluslararası alanda daha ileriye götürmek misyonuyla iş hayatına devam etmektedir. Patentli çözümleriyle uluslararası araç ana sanayisinde konusunda önemli bir yere sahip olan firmamız, motor termostatlarında dünya genelinde bir yılda üretilen toplam araç adedi üzerinden %7 pazar payına ulaşmıştır. Ürünlerimiz Brezilya'dan Çin'e birçok ülkede sektörün önde gelen araç üreticilerine ihraç edilmektedir.

Bugüne kadar yaptıklarımız hedeflerimizi büyütmek adına bizleri motive ederken, konusunda ülkemizin sektör lideri olarak örnek teşkil etmek bizlere ayrı bir sorumluluk ve misyon yüklemektedir. Bugünkü konumumuza ekibimizin bir parçası gibi çalışan tedarikçilerimiz ve bize güvenen müşterilerimiz, diğer bir ifadeyle "İş Ortaklarımız" ve değerli çalışanlarımızla geldik. Bundan sonraki süreçtede en büyük güç kaynağımız yine onlar olacaktır. Ve herzaman olduğu gibi teknolojiye, Ar-Ge ye ve insanımıza olan yatırımlarımız artarak devam edecektir.

Saygılarımızla,

Şahin Saylık
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür